Voor wie ze nog niet kennen: Onze Regels.

Om een evenement te kunnen organiseren zijn regels en afspraken erg belangrijk voor de veiligheid van de deelnemers en in de communicatie naar deelnemers en de begeleiders. Deze regels werden al bekend gemaakt bij het digitaal inschrijven en via onze website.

Maar voor wie de regels nog onbekend zijn willen wij deze hier nog eens vermelden. Wij hopen dat iedereen deze regels opvolgt en respecteert. Dank daarvoor.

Regels tijdens de Jeugdavondvierdaagse:

 1. ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 2. NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 3. Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan dient u uw naam op de deelnemerslijst bij te laten schrijven (minimaal 2 en maximaal 8 begeleiders per groep);
 4. Begeleiders mogen zich ook voor een, twee of drie dagen opgeven. Alle dagen meelopen is natuurlijk helemaal mooi;
 5. Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden verzekerd via de Vrijwilligersverzekering die de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goede reden om als geregistreerd begeleider deel te nemen;
 6. Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork);
 7. Deelnemers dienen aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, medewerkers EHBO en de Organisatie op te volgen;
 8. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen volgt een waarschuwing;
 9. Bij een herhaling hiervan volgt uitsluiting van verdere deelname en ontvangt men geen medaille;
 10. Begeleiders dienen de organisatie dagelijks op de hoogte te stellen van wangedrag, enz. De organisatie zal dan de
  betreffende deelnemer en de ouders/verzorgers aanspreken op het gedrag van de deelnemer;
 11. Begeleiders zorgen er voor dat hun groep bij elkaar blijft, zodat de orde en veiligheid gewaarborgd zijn;
 12. Afval in de afvalbakken gooien. Niet op straat, in de bossen en op het terrein; Geen afvalbakken in de buurt, dan
  verzamel je als groep het afval en gooi je dat in de afvalbakken op het terrein van WSC;
 13. Er mag alleen op de trottoirs en in de bossen op de paden gelopen worden. Niet door plantsoenen, tuinen, enz.
  Tenzij in de routebeschrijving anders is aangegeven;
 14. Basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de Jeugdavondvierdaagse gebeurd. Het is een
  buitenschoolse activiteit waarbij de basisscholen niet betrokken zijn;
 15. Het hesje met het nummer mag alleen door een geregistreerde begeleider worden opgehaald / ingeleverd bij het secretariaat;
 16. Klachten dienen schriftelijk ( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) gemeld te worden bij de organisatie.

Wij hopen dan iedereen zich aan de regels houdt en dat normen en waarden worden gerespecteerd.
Laat het voor iedereen een gezellig en sportief evenement zijn.

Het Bestuur van de Jeugdavondvierdaagse

Waalwijk, 2022

 

 

  

 

 

Verkoop van Bloemen en snoep

De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal op zaterdag 11 juni op het Unnaplein bloemen en snoepzakken verkopen. Wij willen u van harte aanbevelen om uw bos bloemen en/of snoepzak bij ons te kopen. U steunt hiermee de Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk. Met de verkoop kunnen wij het inschrijfgeld voor de deelnemers laag houden, zodat ieder kind kan deelnemen aan de Jeugdavondvierdaagse. Want bewegen en sporten zijn belangrijk voor een kind in de groei.

De verkooppunten zijn te vinden bij de Fietsenstalling/Pinautomaat en speelplaats Teresiaschool
De Prijzen:
Bos bloemen €. 3,50.
Snoepzak  €. 2,50
Bos bloemen + Snoepzak €. 5,00