Inschrijven voor de Jeugdavondvierdaagse Waakwijk is vanaf nu mogelijk

Het is zover…..

Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor de 59e editie van de Jeugdavondvierdaagse Waakwijk.
Alle leerlingen van de basisschool in de kern Waalwijk kunnen via de link www.avondvierdaagsewaalwijk.org of via de QR-code laten inschrijven.
Kinderen met een Paswijzer kunnen via deze link zich laten inschrijven: https://paswijzer.waalwijk.nl/
Kies bij aanbod voor Jeugdavondvierdaagse Waalwijk en volg de instructies. Via het budget dat het kind heeft wordt de inschrijving dan geregeld.

Dinsdag 09 april worden er op de bassischolen nog flyers afgegeven voor de kinderen.
Houd onze facebookpagina, Instagram en website in de gaten voor de laatste nieuwtjes

Vergeten in te schrijven?

Indien u te laat bent met inschrijven dan kunt u nog inschrijven op woensdag 29 mei vanaf 16.00 uur op het terrein van W.S.C. De kosten hiervoor bedragen dan €. 5,00 per kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan zijn wij te bereiken via de mail info@avondvierdaagsewaalwijk.org

Als uw kind een Paswijzer heeft:
De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk is deelnemer aan de PasWijzer van de gemeente Waalwijk.
Deelnemers die zich op woensdag 29 mei bij het Startbureau alsnog inschrijven voor deelname. Door in te loggen op https://paswijzer.waalwijk.nl en te kiezen voor de Jeugdavondvierdaagse kan de inschrijving geregeld worden.
Meer informatie over de PasWijzer kunt u vinden op de website van de gemeente Waalwijk

Voor wie ze nog niet kennen: Onze Regels.

Om een evenement te kunnen organiseren zijn regels en afspraken erg belangrijk voor de veiligheid van de deelnemers en in de communicatie naar deelnemers en de begeleiders. Deze regels werden al bekend gemaakt bij het digitaal inschrijven en via onze website.

Maar voor wie de regels nog onbekend zijn willen wij deze hier nog eens vermelden. Wij hopen dat iedereen deze regels opvolgt en respecteert. Dank daarvoor.

Regels tijdens de Jeugdavondvierdaagse:

 1. ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 2. NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 3. Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan dient u uw naam te vermelden bij het inschrijven van uw kind. Geef ook aan welek dagen u begeleider wilt zijn.
 4. Begeleiders mogen zich ook voor een, twee of drie dagen opgeven. Alle dagen meelopen is natuurlijk helemaal mooi;
 5. Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden verzekerd via de Vrijwilligersverzekering die de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goede reden om als geregistreerd begeleider deel te nemen;
 6. Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork);
 7. Deelnemers dienen aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, medewerkers EHBO en de Organisatie op te volgen;
 8. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen volgt een waarschuwing;
 9. Bij een herhaling hiervan volgt uitsluiting van verdere deelname en ontvangt men geen medaille;
 10. Begeleiders dienen de organisatie dagelijks op de hoogte te stellen van wangedrag, enz. De organisatie zal dan de
  betreffende deelnemer en de ouders/verzorgers aanspreken op het gedrag van de deelnemer;
 11. Begeleiders zorgen er voor dat hun groep bij elkaar blijft, zodat de orde en veiligheid gewaarborgd zijn;
 12. Afval in de afvalbakken gooien. Niet op straat, in de bossen en op het terrein; Geen afvalbakken in de buurt, dan
  verzamel je als groep het afval en gooi je dat in de afvalbakken op het terrein van WSC;
 13. Er mag alleen op de trottoirs en in de bossen op de paden gelopen worden. Niet door plantsoenen, tuinen, enz.
  Tenzij in de routebeschrijving anders is aangegeven;
 14. Basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de Jeugdavondvierdaagse gebeurd. Het is een
  buitenschoolse activiteit waarbij de basisscholen niet betrokken zijn;
 15. Het hesje met het nummer mag alleen door een geregistreerde begeleider worden opgehaald / ingeleverd bij het secretariaat;
 16. Klachten dienen schriftelijk ( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) gemeld te worden bij de organisatie.
 17. Honden zijn tijdens het evenement NIET toegestaan. Dus niet op het terrein van WSC alsmede meelopen in de groep!
 18. Omwille van de veiligheid en orde is het niet toegestaan om van woensdag t/m vrijdag met een kinder-/wandelwagen mee te lopen in de groep. Uitzondering is het defilé op zaterdag.

Wij hopen dan iedereen zich aan de regels houdt en dat normen en waarden worden gerespecteerd.
Laat het voor iedereen een gezellig en sportief evenement zijn.

Het Bestuur van de Jeugdavondvierdaagse

Waalwijk, 2023