Inschrijfkaarten zijn vandaag bij de scholen afgegeven

Vanmorgen zijn de inschrijfkaarten van degene die hebben ingeschreven, bij de scholen afgegeven. Mocht uw kind deze week nog geen kaart hebben ontvangen, vraag er naar bij de leerkracht.
Indien u vergeten bent uw kind in te schrijven, dan kunt u dat alsnog doen op woensdag 8 juni vanaf 16.00 uur bij het startbureau, locatie vv WSC. Kosten zijn dan 5 euro per kind.