Jeugdavondvierdaagse 2024

Inschrijven voor de Jeugdavondvierdaagse Waakwijk is vanaf nu mogelijk

Het is zover….. Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor de 59e editie van de Jeugdavondvierdaagse Waalwijk. Alle leerlingen van de basisschool in de kern Waalwijk kunnen via de link www.avondvierdaagsewaalwijk.org of via de QR-code laten inschrijven. Kinderen met een Paswijzer kunnen via deze link zich laten inschrijven: https://paswijzer.waalwijk.nl/ Kies bij aanbod voor Jeugdavondvierdaagse Waalwijk en […]

Voor wie ze nog niet kennen: Onze Regels.

Om een evenement te kunnen organiseren zijn regels en afspraken erg belangrijk voor de veiligheid van de deelnemers en in de communicatie naar deelnemers en de begeleiders. Deze regels werden al bekend gemaakt bij het digitaal inschrijven en via onze website. Maar voor wie de regels nog onbekend zijn willen wij deze hier nog eens vermelden. Wij hopen dat iedereen […]

HOUD WAALWIJK SCHOON!

Dat geldt natuurlijk altijd, maar tijdens de vierdaagse in het bijzonder!

See all our news

Vertrektijden

3 KILOMETER (klas 1 en 2)

woensdag t/m vrijdag

18.30

Bij WSC
Zaterdag

18.15

Unnaplein  

5 KILOMETER (klas 3 t/m 5)

woensdag t/m vrijdag

18.15

Bij WSC
Zaterdag

17.45

Unnaplein  

10 KILOMETER (klas 6 t/m 8)

woensdag t/m vrijdag

18.00

Bij WSC
Zaterdag

16.45

Unnaplein  

Deelnemers

 

De routes van 2023: Alle routes 2023

 

 

 

 

LEIDING

De Jeugdavondvierdaagse is elk jaar weer dankbaar dat veel ouders de deelnemers willen begeleiden.

We beseffen dat alle avonden meelopen misschien een te grote opgave is. Dat is geen probleem want als u als begeleider mee wilt doen en u kunt niet elke dag , dan mag u ook 1 of 2 of 3 dagen meelopen als begeleider. Geef bij het inschrijven van uw kind aan welke dagen u meeloopt.

Om alles in goede banen te leiden hebben we enkele punten voor de begeleiders op een rijtje gezet.

Algemene voorwaarden/reglement:

 • ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 • NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 • Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan dient u uw naam te vermelden bij het inschrijven van uw kind. Geef ook aan welke dagen u begeleider wilt zijn.
 • Begeleiders mogen zich voor 1, 2, of 3 dagen opgeven. Alle dagen meelopen is natuurlijk helemaal mooi;
 • Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden verzekerd via de Vrijwilligersverzekering die de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goede reden om als geregistreerd begeleider deel te nemen;
 • Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork);
 • Deelnemers dienen aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, medewerkers EHBO en de Organisatie op te volgen;
 • Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen volgt een waarschuwing;
 • Bij een herhaling hiervan volgt uitsluiting van verdere deelname en ontvangt men geen medaille;
 • Begeleiders dienen de organisatie dagelijks op de hoogte te stellen van wangedrag, enz. De organisatie zal dan de betreffende deelnemer en de ouders/verzorgers aanspreken op het gedrag van de deelnemer;
 • Begeleiders zorgen er voor dat hun groep bij elkaar blijft, zodat de orde en veiligheid gewaarborgd zijn;
 • Afval in de afvalbakken gooien. Niet op straat, in de bossen en op het terrein; Geen afvalbakken in de buurt, dan verzamel je als groep het afval en gooi je dat in de afvalbakken op het terrein van WSC;
 • Er mag alleen op de trottoirs en in de bossen op de paden gelopen worden. Niet door plantsoenen, tuinen, enz. Tenzij in de routebeschrijving anders is aangegeven;
 • Basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de Jeugdavondvierdaagse gebeurd. Het is een buitenschoolse activiteit waarbij de basisscholen niet betrokken zijn;
 • Het hesje met het nummer mag alleen door een geregistreerde begeleider worden opgehaald / ingeleverd bij het secretariaat;
 • Klachten dienen schriftelijk ( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) gemeld te worden bij de organisatie.
 • Honden zijn tijdens het evenement NIET toegestaan. Dus niet op het terrein van WSC alsmede meelopen in de groep!
 • Omwille van de veiligheid en orde is het niet toegestaan om van woensdag t/m vrijdag met een kinder-/wandelwagen mee te lopen in de groep. Uitzondering is het defilé op zaterdag.
 • Door deel te nemen aan de Jeugdavondvierdaagse respecteren u en uw kind de normen en waarden die maatschappelijk geaccepteerd zijn. Laat het voor iedereen een gezellig en sportief evenement zijn.
 • De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met de grootste zorg omgaan van de door u verstrekte gegevens en deze gegevens op geen enkele wijze aan derden verstrekken. Met uitzondering van de school waar uw kind is ingeschreven. De voorgedrukte inschrijfkaart met de N.A.W.-gegevens zal namelijk door de school aan uw kind worden verstrekt.
 • De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal de registratie van uw gegevens binnen 3 maanden na afloop van het evenement verwijderen uit haar registraties.
 • Door het plaatsen van het vinkje bij Algemene voorwaarden stemt u in met de bovengenoemde voorwaarden.

 Het Bestuur van de Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk

 Waalwijk, 2023

Jeugdavondvierdaagse Waalwijk

INSCHRIJVEN

Inschrijf formulier

Jeugd Avond vierdaagse Waalwijk

DISCLAIMER

Algemene voorwaarden Stichting Jeugdavondvierdaagse:

”bekijken”

 • ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 • NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 • Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan dient u uw naam te vermelden bij het inschrijven van uw kind. Geef ook aan welek dagen u begeleider wilt zijn.
 • Begeleiders mogen zich ook voor een, twee of drie dagen opgeven. Alle dagen meelopen is natuurlijk helemaal mooi;
 • Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden verzekerd via de Vrijwilligersverzekering die de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goede reden om als geregistreerd begeleider deel te nemen;
 • Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork);
 • Deelnemers dienen aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, medewerkers EHBO en de Organisatie op te volgen;
 • Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen volgt een waarschuwing;
 • Bij een herhaling hiervan volgt uitsluiting van verdere deelname en ontvangt men geen medaille;
 • Begeleiders dienen de organisatie dagelijks op de hoogte te stellen van wangedrag, enz. De organisatie zal dan de
 • betreffende deelnemer en de ouders/verzorgers aanspreken op het gedrag van de deelnemer;
 • Begeleiders zorgen er voor dat hun groep bij elkaar blijft, zodat de orde en veiligheid gewaarborgd zijn;
 • Afval in de afvalbakken gooien. Niet op straat, in de bossen en op het terrein; Geen afvalbakken in de buurt, dan verzamel je als groep het afval en gooi je dat in de afvalbakken op het terrein van WSC;
 • Er mag alleen op de trottoirs en in de bossen op de paden gelopen worden. Niet door plantsoenen, tuinen, enz. Tenzij in de routebeschrijving anders is aangegeven;
 • Basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de Jeugdavondvierdaagse gebeurd. Het is een buitenschoolse activiteit waarbij de basisscholen niet betrokken zijn;
 • Het hesje met het nummer mag alleen door een geregistreerde begeleider worden opgehaald / ingeleverd bij het secretariaat;
 • Klachten dienen schriftelijk ( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) gemeld te worden bij de organisatie.
 • Honden zijn tijdens het evenement NIET toegestaan. Dus niet op het terrein van WSC alsmede meelopen in de groep!
 • Omwille van de veiligheid en orde is het niet toegestaan om van woensdag t/m vrijdag met een kinder-/wandelwagen mee te lopen in de groep. Uitzondering is het defilé op zaterdag.
 • Door deel te nemen aan de Jeugdavondvierdaagse respecteren u en uw kind de normen en waarden die maatschappelijk geaccepteerd zijn. Laat het voor iedereen een gezellig en sportief evenement zijn.
 • De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met de grootste zorg omgaan van de door u verstrekte gegevens en deze gegevens op geen enkele wijze aan derden verstrekken. Met uitzondering van de school waar uw kind is ingeschreven. De voorgedrukte inschrijfkaart met de N.A.W.-gegevens zal namelijk door de school aan uw kind worden verstrekt.
 • De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal de registratie van uw gegevens binnen 3 maanden na afloop van het evenement verwijderen uit haar registraties.
 • Door het plaatsen van het vinkje bij Algemene voorwaarden stemt u in met de bovengenoemde voorwaarden.

 

Het Bestuur van de Stihting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk

 

Waalwijk, 2023

 

”verbergen”

Een paar cijfers van de laatste vierdaage

0
deelnemers
0
leiding
0
Vrijwilligers
0
Appels

contact

Address: info@avondvierdaagsewaalwijk.org
Phone: 06-19514237