13 tot met 16 mei 2020

Jeugdavondvierdaagse 2020 zijn AFGELAST

Vandaag zijn door de overheid verdergaande maatregelen opgelegd om de coronacrisis te bedwingen. Alle evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1-6-2020 verboden. Voor Jeugdavondvierdaagse heeft dit tot gevolg dat de Jeugdavondvierdaagse 2020 worden afgelast. Vooralsnog zijn er geen plannen om op een andere datum de Jeugdavondvierdaagse te doen laten plaatsvinden.

Vanaf heden kan men zich inschrijven voor de Jeugdavondvierdaagse 2020

Dit jaar kunt u wederom via internet uw kind inschrijven voor de jeugdavondvierdaagse Waalwijk . Het inschrijven verloopt via inschrijven.nl en kan tot en met 10 April. Het inschrijfformulier kunt u vinden op http://avondvierdaagsewaalwijk.org/blog/#employees of https://inschrijven.nl/form/2020051350503-nl In dit formulier kunt u aangeven of u in het bezit bent van een paswijzer en of u als leiding mee wilt lopen. U kunt […]

Gewijzigde datum Jeugdavondvierdaagse 2020

De Jeugdavondvierdaagse 2020 zijn verplaatst naar 13 tot met 16 mei 2020

See all our news

Vertrektijden

3 KILOMETER (klas 1 en 2)

woensdag t/m vrijdag

18.30

Bij WSC
Zaterdag

18.15

Unnaplein  

5 KILOMETER (klas 3 t/m 5)

woensdag t/m vrijdag

18.15

Bij WSC
Zaterdag

17.45

Unnaplein  

10 KILOMETER (klas 6 t/m 8)

woensdag t/m vrijdag

18.00

Bij WSC
Zaterdag

16.45

Unnaplein  

Deelnemers

Uitleg overzicht 2019_Routeverdeling naar soort: voorbeeld: Stel u wilt weten welke route groep 29 op woensdag gaat lopen. U kijkt in het overzicht bij Woensdag. Rechts ervan ziet u de routes (A3, B3, C3, enz). Kijk waar groep 29 onder valt. Dat is in de reeks 27 T/m 38. Groep 29 loopt dus op woensdag de C3 route.
Vervolgens klikt u hieronder op de link routes 3km. Deze link wordt geopend. Desgewenst kan u deze pagina printen. Zo kunt u dat voor elk groepsnummer opzoeken.

2019_Routeverdeling naar soort_
routes Minder Valide
routes 3km
routes 5 km
routes 10 km
Defilé route

 

 

 

 

LEIDING

De Jeugdavondvierdaagse is elk jaar weer dankbaar dat veel ouders de deelnemers willen begeleiden.

We beseffen dat alle avonden meelopen misschien een te grote opgave is. Dat is geen probleem want als u als begeleider mee wilt doen en u kunt niet elke dag , dan mag u ook 1 of 2 of 3 dagen meelopen als begeleider. Geef op de inschrijfkaart van uw zoon/dochter aan welke dagen u meeloopt.

Om alles in goede banen te leiden hebben we enkele punten voor de begeleiders op een rijtje gezet.

 1. ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 2. NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 3. Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan kan u zichzelf opgeven bij het inschrijven van het kind.
 4. Begeleiders mogen zich ook voor een, twee of drie dagen opgeven. Alle dagen meelopen is natuurlijk helemaal mooi.
 5. Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden verzekerd via de Vrijwilligersverzekering die de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goede reden om als geregistreerd begeleider deel te nemen
 6. Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork);
Vierdaagse Waalwijk

INSCHRIJVEN

Inschrijf formulier

Jeugd Avond vierdaagse Waalwijk

DISCLAIMER

Algemene voorwaarden Stichting Jeugdavondvierdaagse:

”bekijken”

 1. ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 2. NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 3. Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan dient u uw naam op de deelnemerslijst bij te laten schrijven.
 4. Begeleiders mogen zich ook voor een, twee, drie of dagen opgeven.
 5. Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden

verzekerd via de Vrijwilligersverzekering, welke de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goedereden om als geregistreerd begeleider deel te nemen.

 1. Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork).
 2. Deelnemers dienen aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, medewerkers EHBO en de Organisatie op te volgen.
 3. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen volgt een waarschuwing.
 4. Bij een herhaling hiervan volgt uitsluiting van verdere deelname en ontvangt men geen medaille.
 5. Begeleiders dienen de organisatie dagelijks op de hoogte te stellen van wangedrag, enz. De organisatie zal dan de betreffende deelnemer en de ouders/verzorgers aanspreken op het gedrag van de deelnemer.
 6. Begeleiders zorgen er voor dat hun groep bij elkaar blijft, zodat de orde en veiligheid gewaarborgd zijn.
 7. Afval in de afvalbakken gooien. Niet op straat, in de bossen en op het terrein; Geen afvalbakken in de buurt, dan verzamel je als groep het afval en gooi je dat in de afvalbakken op het terrein van WSC.
 8. Er mag alleen op de trottoirs en in de bossen op de paden gelopen worden. Niet door plantsoenen, tuinen, enz.
 9. Basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de Jeugdavondvierdaagse gebeurd. Het is een buitenschoolse activiteit waarbij de basisscholen niet betrokken zijn.
 10. Het hesje met het nummer mag alleen door een begeleider worden opgehaald / ingeleverd bij het startbureau.
 11. U geeft de Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk toestemming om de door u verstrekte gegevens te mogen gebruiken om uw zoon/dochter en/of uzelf te kunnen registreren als deelnemer van de Jeugdavondvierdaagse Waalwijk en om het verschuldigde inschrijfgeld middels een eenmalige machtiging te kunnen incasseren.
 12. DeStichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met de grootste zorg omgaan met de door u verstrekte gegevens en deze gegevens op geen enkele wijze aan derden verstrekken. Met uitzondering van de school waar uw kind is ingeschreven. De voorgedrukte inschrijfkaart met de N.A.W.-gegevens zal namelijk door de school aan uw kind worden verstrekt.
 13. De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal de registratie van uw gegevens binnen 3 maanden na afloop van het evenement verwijderen uit haar registraties.
 14. Door deel te nemen aan de Jeugdavondvierdaagse respecteren u en uw kind normen en waarden die maatschappelijk geaccepteerd zijn. Laat het voor iedereen een gezellig en sportief evenement zijn.
 15. Klachten dienen schriftelijk ( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) gemeld te worden bij de organisatie.
 16. Door het plaatsen van het vinkje bij Algemene voorwaarden stemt u in met de bovengenoemde voorwaarden.

 

Het Bestuur van de Jeugdavondvierdaagse

Waalwijk, 2018

”verbergen”

2017: Een paar cijfers op een rij

0
deelnemers
0
leiding
0
Vrijwilligers
0
Appels

contact

Address: info@avondvierdaagsewaalwijk.org
Phone: 06-19514237