Jeugdavondvierdaagse 2022

Inschrijven is verlengd tot en met14 mei a.s.

Vandaag de laatste mogelijkheid om online in te schrijven. Nog niet ingeschreven? Doe het vandaag nog. Inschrijfgeld is 4,00 Euro per kind. Begeleiders doen gratis mee. Via deze link kom je op de inschrijfpagina: http://avondvierdaagsewaalwijk.org/blog/#employees Na vandaag is inschrijven alleen nog mogelijk op de eerste wandeldag 8 juni, vanaf 16.00 uur. De kosten zijn dan 5,00 Euro per kind.

Vanaf nu is het mogelijk om in te schrijven voor de 57e editie van de Jeugdavondvierdaagse !!

INSCHRIJVEN VOOR DE JEUGDAVONDVIERDAAGSE IS GEOPEND!!! Vanaf heden kunnen de leerlingen van de basisscholen van Waalwijk zich inschrijven voor de 57e editie van de Jeugdavondvierdaagse. Deze vindt plaats van 8 t/m 11 juni. Wij hopen dan ook dat de leerlingen massaal meedoen. Inschrijfgeld is 4,00 Euro per kind. Begeleiders doen gratis mee. Dus: SCHRIJF JE IN !! Inschrijven kan tot […]

EIKENPROCESSIERUPS !!!

Zoals al eerder gemeld zijn er gisteren op diverse locaties nesten van de eikenprocessierups gesignaleerd. Wij hebben contact gehad met de deskundige van de gemeente Waalwijk. De gemeente Waalwijk probeert zoveel mogelijk de eikenprocessierups te bestrijden. Zij kan echter niet overal tegelijk zijn. Daarom heeft men op diverse locaties borden geplaatst om de mensen te waarschuwen. Omdat de wandelroutes ook […]

See all our news

Vertrektijden

3 KILOMETER (klas 1 en 2)

woensdag t/m vrijdag

18.30

Bij WSC
Zaterdag

18.15

Unnaplein  

5 KILOMETER (klas 3 t/m 5)

woensdag t/m vrijdag

18.15

Bij WSC
Zaterdag

17.45

Unnaplein  

10 KILOMETER (klas 6 t/m 8)

woensdag t/m vrijdag

18.00

Bij WSC
Zaterdag

16.45

Unnaplein  

Deelnemers

 

Hier komen de routes van 2022

 

 

 

 

LEIDING

De Jeugdavondvierdaagse is elk jaar weer dankbaar dat veel ouders de deelnemers willen begeleiden.

We beseffen dat alle avonden meelopen misschien een te grote opgave is. Dat is geen probleem want als u als begeleider mee wilt doen en u kunt niet elke dag , dan mag u ook 1 of 2 of 3 dagen meelopen als begeleider. Geef op de inschrijfkaart van uw zoon/dochter aan welke dagen u meeloopt.

Om alles in goede banen te leiden hebben we enkele punten voor de begeleiders op een rijtje gezet.

 1. ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 2. NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 3. Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan kan u zichzelf opgeven bij het inschrijven van het kind.
 4. Begeleiders mogen zich ook voor een, twee of drie dagen opgeven. Alle dagen meelopen is natuurlijk helemaal mooi.
 5. Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden verzekerd via de Vrijwilligersverzekering die de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goede reden om als geregistreerd begeleider deel te nemen
 6. Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork);
Vierdaagse Waalwijk

INSCHRIJVEN

Inschrijf formulier

Jeugd Avond vierdaagse Waalwijk

DISCLAIMER

Algemene voorwaarden Stichting Jeugdavondvierdaagse:

”bekijken”

 1. ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 2. NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 3. Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan dient u uw naam op de deelnemerslijst bij te laten schrijven.
 4. Begeleiders mogen zich ook voor een, twee, drie of dagen opgeven.
 5. Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden

verzekerd via de Vrijwilligersverzekering, welke de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goedereden om als geregistreerd begeleider deel te nemen.

 1. Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork).
 2. Deelnemers dienen aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, medewerkers EHBO en de Organisatie op te volgen.
 3. Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen volgt een waarschuwing.
 4. Bij een herhaling hiervan volgt uitsluiting van verdere deelname en ontvangt men geen medaille.
 5. Begeleiders dienen de organisatie dagelijks op de hoogte te stellen van wangedrag, enz. De organisatie zal dan de betreffende deelnemer en de ouders/verzorgers aanspreken op het gedrag van de deelnemer.
 6. Begeleiders zorgen er voor dat hun groep bij elkaar blijft, zodat de orde en veiligheid gewaarborgd zijn.
 7. Afval in de afvalbakken gooien. Niet op straat, in de bossen en op het terrein; Geen afvalbakken in de buurt, dan verzamel je als groep het afval en gooi je dat in de afvalbakken op het terrein van WSC.
 8. Er mag alleen op de trottoirs en in de bossen op de paden gelopen worden. Niet door plantsoenen, tuinen, enz.
 9. Basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de Jeugdavondvierdaagse gebeurd. Het is een buitenschoolse activiteit waarbij de basisscholen niet betrokken zijn.
 10. Het hesje met het nummer mag alleen door een begeleider worden opgehaald / ingeleverd bij het startbureau.
 11. U geeft de Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk toestemming om de door u verstrekte gegevens te mogen gebruiken om uw zoon/dochter en/of uzelf te kunnen registreren als deelnemer van de Jeugdavondvierdaagse Waalwijk en om het verschuldigde inschrijfgeld middels een eenmalige machtiging te kunnen incasseren.
 12. DeStichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met de grootste zorg omgaan met de door u verstrekte gegevens en deze gegevens op geen enkele wijze aan derden verstrekken. Met uitzondering van de school waar uw kind is ingeschreven. De voorgedrukte inschrijfkaart met de N.A.W.-gegevens zal namelijk door de school aan uw kind worden verstrekt.
 13. De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal de registratie van uw gegevens binnen 3 maanden na afloop van het evenement verwijderen uit haar registraties.
 14. Door deel te nemen aan de Jeugdavondvierdaagse respecteren u en uw kind normen en waarden die maatschappelijk geaccepteerd zijn. Laat het voor iedereen een gezellig en sportief evenement zijn.
 15. Klachten dienen schriftelijk ( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) gemeld te worden bij de organisatie.
 16. Door het plaatsen van het vinkje bij Algemene voorwaarden stemt u in met de bovengenoemde voorwaarden.

 

Het Bestuur van de Jeugdavondvierdaagse

Waalwijk, 2018

”verbergen”

Een paar cijfers van de laatste vierdaage

0
deelnemers
0
leiding
0
Vrijwilligers
0
Appels

contact

Address: info@avondvierdaagsewaalwijk.org
Phone: 06-19514237