Jeugdavondvierdaagse 2024

Verkeersmaatregelen tijden de Jeugdavondvierdaagse.

Vandaag de verkeersmaatregelen die wij moeten nemen om de veiligheid voor de deelnemers te waarborgen. • Op Woensdag 29 mei – Donderdag 30 mei – Vrijdag 31 mei is er een wegafsluiting van 17.30 uur tot 18.30 uur. Dit betreft het wegvak van Merwedelaan vanaf Ambrosiusweg tot aan het kruispunt Akkerlaan/Drunenseweg. • Het wegvak is afgezet met dranghekken met c1-borden […]

Verkoop van Bloemen en snoep op zaterdag 1 juni 2024

Steun de Jeugdavondvierdaagse en koop bij ons een boeket mooie verse bloemen of een goed gevulde snoepzak. Om een evenement als een Jeugdavondvierdaagse te organiseren is er veel geld nodig. Onze inkomstenbronnen zijn de gemeentelijke subsidie, de inschrijfgelden en een enkele sponsor. Maar ook de verkoop van bloemen en snoepzakken. De gemeentelijke subsidie is voor enkele jaren een vastgesteld bedrag. […]

Digitaal inschrijven is niet meer mogelijk

Ben je na 10 mei vergeten in te schrijven, dan kan dat nog op 29 mei vanaf 16.30 uur bij het Startbureau. Let wel, dan zijn de kosten €. 5,00. Je loopt toch ook mee!

See all our news

Vertrektijden

3 KILOMETER (klas 1 en 2)

woensdag t/m vrijdag

18.30

Bij WSC
Zaterdag

18.15

Unnaplein  

5 KILOMETER (klas 3 t/m 5)

woensdag t/m vrijdag

18.15

Bij WSC
Zaterdag

17.30

Unnaplein  

10 KILOMETER (klas 6 t/m 8)

woensdag t/m vrijdag

18.00

Bij WSC
Zaterdag

16.45

Unnaplein  

Deelnemers

Routes

Nieuw zijn deze gele borden bij de verkeerslichten aan de Drunenseweg. Let dus goed op!

Route 3B en 5A steken bij de verkeersregelaars NIET over maar gaan direct Linksaf, richting kanaal.
De overige routes steken over bij de verkeersregelaars. Zie onderstaande afbeelding.

Route 3A, 5B en 10B steken bij de verkeersregelaars over maar gaan direct Linksaf, richting kanaal.
De overige routes gaan na het oversteken bij de verkeersregelaars rechtdoor richting overdekt zwembad. Zie onderstaande afbeelding.

 

Routes uitgeschrevenAlle routes 2024

Routes in beeld:
Route 3A-DEF
Route 3B-DEF
Route 3C-DEF
Route 5A-DEF
Route5B-DEF
Route5C-DEF
Route 5km voor defile-DEF
Route 10A-DEF
Route 10B-DEF
Route 10C-DEF
Route 10km voor defile -DEF
Route defile-DEF

** De afstanden die gemiddeld over alle vier de dagen (inclusief het defilé) wordt gelopen is voor:
3 km:    3,2 km
5 km:    5,1 km
10 km:   10 km

Defilé:  startsein 18.30 uur 

Alleen voor Individuele lopers:
De Jeugdavondvierdaagse is natuurlijk niet alleen voor de leerlingen van de basisscholen. Als je individueel de 10 km wilt lopen kan dat ook. Schrijf je dan op 29 mei in bij het startbureau (locatie vv WSC, Akkerlaan in Waalwijk). De kosten zijn €. 5,00 p.p. Uiteraard krijg je na 4 dagen lopen ook een medaille. Een moment om te werken aan je gezondheid. Zegt het voort.

 

LEIDING

De Jeugdavondvierdaagse is elk jaar weer dankbaar dat veel ouders de deelnemers willen begeleiden.

We beseffen dat alle avonden meelopen misschien een te grote opgave is. Dat is geen probleem want als u als begeleider mee wilt doen en u kunt niet elke dag , dan mag u ook 1 of 2 of 3 dagen meelopen als begeleider. Geef bij het inschrijven van uw kind aan welke dagen u meeloopt.

Om alles in goede banen te leiden hebben we enkele punten voor de begeleiders op een rijtje gezet.

Algemene voorwaarden/reglement:

 • ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 • NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 • Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan dient u uw naam te vermelden bij het inschrijven van uw kind. Geef ook aan welke dagen u begeleider wilt zijn.
 • Begeleiders mogen zich voor 1, 2, of 3 dagen opgeven. Alle dagen meelopen is natuurlijk helemaal mooi;
 • Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden verzekerd via de Vrijwilligersverzekering die de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goede reden om als geregistreerd begeleider deel te nemen;
 • Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork);
 • Deelnemers dienen aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, medewerkers EHBO en de Organisatie op te volgen;
 • Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen volgt een waarschuwing;
 • Bij een herhaling hiervan volgt uitsluiting van verdere deelname en ontvangt men geen medaille;
 • Begeleiders dienen de organisatie dagelijks op de hoogte te stellen van wangedrag, enz. De organisatie zal dan de betreffende deelnemer en de ouders/verzorgers aanspreken op het gedrag van de deelnemer;
 • Begeleiders zorgen er voor dat hun groep bij elkaar blijft, zodat de orde en veiligheid gewaarborgd zijn;
 • Afval in de afvalbakken gooien. Niet op straat, in de bossen en op het terrein; Geen afvalbakken in de buurt, dan verzamel je als groep het afval en gooi je dat in de afvalbakken op het terrein van WSC;
 • Er mag alleen op de trottoirs en in de bossen op de paden gelopen worden. Niet door plantsoenen, tuinen, enz. Tenzij in de routebeschrijving anders is aangegeven;
 • Basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de Jeugdavondvierdaagse gebeurd. Het is een buitenschoolse activiteit waarbij de basisscholen niet betrokken zijn;
 • Het hesje met het nummer mag alleen door een geregistreerde begeleider worden opgehaald / ingeleverd bij het secretariaat;
 • Klachten dienen schriftelijk ( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) gemeld te worden bij de organisatie.
 • Honden zijn tijdens het evenement NIET toegestaan. Dus niet op het terrein van WSC alsmede meelopen in de groep!
 • Omwille van de veiligheid en orde is het niet toegestaan om van woensdag t/m vrijdag met een kinder-/wandelwagen mee te lopen in de groep. Uitzondering is het defilé op zaterdag.
 • Door deel te nemen aan de Jeugdavondvierdaagse respecteren u en uw kind de normen en waarden die maatschappelijk geaccepteerd zijn. Laat het voor iedereen een gezellig en sportief evenement zijn.
 • De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met de grootste zorg omgaan van de door u verstrekte gegevens en deze gegevens op geen enkele wijze aan derden verstrekken. Met uitzondering van de school waar uw kind is ingeschreven. De voorgedrukte inschrijfkaart met de N.A.W.-gegevens zal namelijk door de school aan uw kind worden verstrekt.
 • De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal de registratie van uw gegevens binnen 3 maanden na afloop van het evenement verwijderen uit haar registraties.
 • Door het plaatsen van het vinkje bij Algemene voorwaarden stemt u in met de bovengenoemde voorwaarden.

 Het Bestuur van de Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk

 Waalwijk, 2023

Jeugdavondvierdaagse Waalwijk

INSCHRIJVEN

Inschrijf formulier

Jeugd Avond vierdaagse Waalwijk

DISCLAIMER

Algemene voorwaarden Stichting Jeugdavondvierdaagse:

”bekijken”

 • ALLEEN OPGEGEVEN BEGELEIDERS MOGEN MET DE GROEP MEELOPEN.
 • NIET INGESCHREVEN = NIET MEELOPEN !! DIT GELDT OOK VOOR HET DEFILÉ OP ZATERDAG.
 • Wilt u meelopen als ouder/begeleider, dan dient u uw naam te vermelden bij het inschrijven van uw kind. Geef ook aan welek dagen u begeleider wilt zijn.
 • Begeleiders mogen zich ook voor een, twee of drie dagen opgeven. Alle dagen meelopen is natuurlijk helemaal mooi;
 • Begeleiders die zich hebben opgegeven als begeleider zijn gedurende de tijd dat zij de groep begeleiden verzekerd via de Vrijwilligersverzekering die de Stichting Jeugdavondvierdaagse heeft afgesloten. Een goede reden om als geregistreerd begeleider deel te nemen;
 • Zorg er voor dat diegene die zich als begeleiding hebben opgegeven ook daadwerkelijk met elkaar de leiding over de groep op zich nemen (teamwork);
 • Deelnemers dienen aanwijzingen van de begeleiders, verkeersregelaars, medewerkers EHBO en de Organisatie op te volgen;
 • Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen volgt een waarschuwing;
 • Bij een herhaling hiervan volgt uitsluiting van verdere deelname en ontvangt men geen medaille;
 • Begeleiders dienen de organisatie dagelijks op de hoogte te stellen van wangedrag, enz. De organisatie zal dan de
 • betreffende deelnemer en de ouders/verzorgers aanspreken op het gedrag van de deelnemer;
 • Begeleiders zorgen er voor dat hun groep bij elkaar blijft, zodat de orde en veiligheid gewaarborgd zijn;
 • Afval in de afvalbakken gooien. Niet op straat, in de bossen en op het terrein; Geen afvalbakken in de buurt, dan verzamel je als groep het afval en gooi je dat in de afvalbakken op het terrein van WSC;
 • Er mag alleen op de trottoirs en in de bossen op de paden gelopen worden. Niet door plantsoenen, tuinen, enz. Tenzij in de routebeschrijving anders is aangegeven;
 • Basisscholen zijn niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de Jeugdavondvierdaagse gebeurd. Het is een buitenschoolse activiteit waarbij de basisscholen niet betrokken zijn;
 • Het hesje met het nummer mag alleen door een geregistreerde begeleider worden opgehaald / ingeleverd bij het secretariaat;
 • Klachten dienen schriftelijk ( info@avondvierdaagsewaalwijk.org ) gemeld te worden bij de organisatie.
 • Honden zijn tijdens het evenement NIET toegestaan. Dus niet op het terrein van WSC alsmede meelopen in de groep!
 • Omwille van de veiligheid en orde is het niet toegestaan om van woensdag t/m vrijdag met een kinder-/wandelwagen mee te lopen in de groep. Uitzondering is het defilé op zaterdag.
 • Door deel te nemen aan de Jeugdavondvierdaagse respecteren u en uw kind de normen en waarden die maatschappelijk geaccepteerd zijn. Laat het voor iedereen een gezellig en sportief evenement zijn.
 • De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met de grootste zorg omgaan van de door u verstrekte gegevens en deze gegevens op geen enkele wijze aan derden verstrekken. Met uitzondering van de school waar uw kind is ingeschreven. De voorgedrukte inschrijfkaart met de N.A.W.-gegevens zal namelijk door de school aan uw kind worden verstrekt.
 • De Stichting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk zal de registratie van uw gegevens binnen 3 maanden na afloop van het evenement verwijderen uit haar registraties.
 • Door het plaatsen van het vinkje bij Algemene voorwaarden stemt u in met de bovengenoemde voorwaarden.

 

Het Bestuur van de Stihting Jeugdavondvierdaagse Waalwijk

 

Waalwijk, 2023

 

”verbergen”

Een paar cijfers van de laatste vierdaage

0
deelnemers
0
leiding
0
Vrijwilligers
0
Appels

contact

Address: info@avondvierdaagsewaalwijk.org
Phone: 06-19514237